კოდექსი დოკუმენტების არქივი Codex DS


სისტემა იძლევა საშუალებას, განათავსოთ კომპანიის შიდა ნორმატიული აქტები და დოკუმენტაცია მონაცემთა ბაზაში სერვერზე და უზრუნველყოს მათი, მოძიების მოქნილი სისტემა

შესაძლებელია დოკუმენტებს შორის დაკავშირებული დოკუმენტების არსებობა. რაც საშუალებას იძლევა მიადევნოთ თვალი შიდა დოკუმენტებში შემავალ ცვლილებებს. შესაძლებელია არსებობდეს დოკუმენტის პირველადი და საბოლო კოდიფიცირებული ვერსიები

დოკუმენტებს გააჩნიათ კავშირები სხვა დოკუმენტებთან (კავშირზე დაწკაპუნებით გახსნით შესაბამის დოკუმენტს).

შესაძლებლობა, რომ დოკუმენტების ნახვა შესაძლებელი იყოს წინა რედაქციითაც. არსებობს დოკუმენტის ისტორიის მართვის საშულება

სისტემაში შემავალ დოკუმენტებს დოკუმენტი, შესაძლებელია იყოს Word ის ფორმატში ან PDF ფორმატში (დასკანერებული დოკუმენტებისთვის)

დოკუმენტს შესაძლებელია გააჩნდეს ბმულები (Attachments) (ნებისმიერი რაოდენობის მიბმული ფაილები, რომლებიც დოკუმენტთან ერთად ბაზაში ინახება).

სისტემაში განთავსებული დოკუმენტების ძებნა შესაძლებელია მრავალი პარამეტრით

თითოეული ამ პარამეტრის მართვა შესაძლებელია ორგანიზაციის მხრიდან.

 • ტექსტით დოკუმენტის სათაურში ან დოკუმენტის ტექსტში (FullText Search)
 • დოკუმენტის ნომრით
 • თარიღით
 • დოკუმენტის ავტორით
 • დოკუმენტის სახით
 • თემატიკით
 • საკვანძო სიტყვით
 • კატეგორიით
 • კატეგორიით
 • სტატუსით
 • კომენტარით
 • დამატებითი ატრიბუტით

კოდექსი DS გადავიდა Open Source მოდელზე

რას ნიშნავს ეს მომხმარებლისთვის ?

 • კოდექსი DS ის გამოყენება არის თავისუფალი და უფასო
 • კოდექსი DS ის პროგრამული კოდი ხელმისაწვდომია
 • Georgian Microsystems აგრძელებს სისტემის მხადაჭერას და ახალი ვერსიების შემუშავებას

კოდექსი DS ლიცენზირება
კოდექსი DS -ს გააჩნია დუალ-ლიცენზირების მოდელით:
 • Open Source ვერსია, პროდუქტის ლიცენზირება ხორციელდება General Public License version 3 ლიცენზიით. (მხარდაჭერის გარეშე)
 • კომერციული ვერსია , რომლის სრულ მხარდაჭერას ახორციელებს კომპანია Georgian Microsystems

პროგრამული კოდის გახსნა არ ცვლის მის საავტორო უფლებებს !

Note: პროგრამული კოდი Open Source და კომერციულ ვერსიებს შორის არ განსხვავდება

ხშირად დასმული კითხვები