კოდექსი R4

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფილი ბაზა

შეიცავს დოკუმენტების ისტორიას, შეგიძლიათ ნახოთ დოკუმენტები მისი წარსული კოდიფიცირებული მდგომარეობებით.

კოდექსი R4 – ინდივიდუალური (Workstation) და ქსელური (Client/Servers) ვერსიები.

იხილეთ მეტი

კოდექსი R4 რუსული

საქართველოს საკანონმდებლო აქტების ბაზა რუსულ ენაზე

მოხერხებული საძიებო სისტემა

იხილეთ მეტი

კოდექსი DS

მოაწესრიგეთ თქვენი ორგანიზაციის შიდა ნორმატიული ბაზა

უზრუნველვყავით ძებნა მრავალი საძიებო პარამეტრით

დოკუმენტების ორიგინალი ელექტრონული და დასკანერებულია ვერსიებით, კოდიფიცირებული დოკუმენტების ისტორიით.

იხილეთ მეტი