კოდექსი დოკუმემტების არქივიგანათავსოთ კომპანიის შიდა ნორმატიული აქტები და დოკუმენტაცია ბაზაში სერვერზე
და უზრუნველყოს მათი, მოძიების და მართვის მოქნილი სისტემა.


პროდუქტის შეკვეთა

რას მიიღებთ პროდუქტის შეძენისას
ძიების ეფექტურ სისტემას

დოკუმენტების ძებნა შესაძლებელია მრავალი პარამეტრით: სიტყვით ფრაზრით სათაურში ან ტექსტში; დოკუმეტის ნებისმიერი ატრიბუტით

დოკუმენტების ისტორიას

დოკუმენტის ისტორიის მართვა
დოკუმენტი

სისტემაში შემავალ დოკუმენტებს დოკუმენტი, შესაძლებელია იყოს Word ის ან PDF ფორმატში (დასკანერებული დოკუმენტებისთვის)

კავშირები

დოკუმენტებს შორის დაკავშირების შესაძლებლობას. შემავალ ცვლილებების და პირველადი / საბოლო კოდიფიცირებული ვერსიების კონტროლს.


კოდექსი DS (ხშირად დასმული კითხვები)

1. რა განსხვავებაა სისტემა კოდექს, და კოდექს დოკუმენტების არქვივს შორის

სისტემა კოდექსი წარმოადგენს საქართველოს საკანომდებლო ბაზის საძიებო სისტემას. ბაზის მართვას და მასში დოკუმენტების განთავსებას უზრუნველყოფს კომპანია Georgian Microsystems -ი. კოდექსი DS კი არის სისტემა სადაც სასურველი დოკუმენტების განთავსებას ახორციელებთ თქვენ, ის წარმოადგენს თქვენი ორგანიზაციის შიდა ბაზას.

2. როგორ ხორციელდება სისტემა კოდექსი DS ის ლიცენზირება

სისტემა კოდექსი DS წარმოდგენილია ლიცენზირების ორი მოდელით:

Note: კოდი ვერსიებს შორის არ განსხვავდება3. როგორ, გამოვიყენოთ კოდექსი DS (ღია კოდით)

სისტემა კოდექსი DS კოდი არის განთავსებული github - ზე. გადმოწერეთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, შეუზღუდავად და უფასოდ. General Public License version 3 ლიცენზიის ფარგლებში.

სისტემა კოდექსი DS -ის კოდი, დამოკიდებულია, რამდენიმე კომერციულ პროდუქტებზე, მათი კოდის ან ლიცენზიის დისტრიბუცია არ ხდება ღია კოდთან ერთად.

აკრძალულია: პროგრამული კოდის კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება, კომპანია Georgian Microsystems ის წინასწარი თანხმობის გარეშე4. მოხდება თუ არა კოდექსი DS ის შემდგომი განვითარება

კომპანია აგრძელებს, სისტემის განვითარებას და მხარდაჭერას. პროდუქტის შემდეგი ვერსიებიც (დაფუძნებული 1.x ვერსიაზეც) ასევე იქნება ღია კოდით5. რა სხვაობაა ფასიან და უფასო ღია ლიცენზირებას შორის

კომერციულ ლიცენზიაში:6. როგორ შევიძინოთ კოდექსი DS ის მხარდაჭერა

კოდექსი DS (დოკუმენტების არქივის) შეძენა შესაძლებელია ჩვენთან


7. რამდენი ხანი შენარჩუნდება კოდექსი DS ის მხარდაჭერა

განისაზღვრება კორპორატიული ხელშეკრულებით8. მაქვს განსხვავებული კითხვა!

გთხოვთ მოგვწეროთ support@codex.ge